rozwiązania Kamil  

Czym są inteligentne rozwiązania energetyczne?

Inteligentne, wygodne rozwiązania towarzyszą nam obecnie w praktycznie każdej branży. Przykładem są tu chociażby zdalne terminale RTU, wykorzystywane w wieżach kontrolnych, na platformach wiertniczych czy też przy systemach, kontrolujących emisję substancji szkodliwych. Nie dziwi więc fakt, że w dobie troski o środowisko oraz wyczerpujące się złoża naturalne, inteligentne rozwiązania pojawiają się także i w innych technologiach. Do najpopularniejszych z nich należą tu chociażby inteligentne sieci energetyczne, czyli tzw. smart grid. W niniejszym artykule przyjrzymy się tematowi tych nowatorskich rozwiązań.

 

Zasada działania sieci smart grid

 

Inteligentne sieci energetyczne bazują na zaawansowanych urządzeniach elektroenergetycznych oraz technologiach telekomunikacyjnych, współpracujących ze sobą w celu usprawnienia zarządzania energią i pracą urządzeń. Do sieci smart grid możemy podłączyć dodatkowe mikrogeneratory oraz zasobniki energii. Inteligentna sieć pracuje w sposób zautomatyzowany, co upraszcza proces zarządzania jej pracą. Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania jest tu również krótszy czas przerw technicznych, uproszczona regulacja napięcia w sieci i kompensacja mocy biernej, a także możliwość otrzymania odpowiednich narzędzi, w przypadku wystąpienia nagłych komplikacji.

Ponieważ rozwiązanie to opiera się w dużej mierze na wszelkich czujnikach i urządzeniach pomiarowych, sieć jest w stanie poinformować użytkownika o przewidywanych komplikacjach. System przekazuje nam także informacje, dotyczące przeciążenia poszczególnych urządzeń. Możliwe jest tu również przewidzenie, do czego doprowadzi zmiana w pracy transformatora lub całej linii, bądź całkowite ich wyłączenie.

 

Smart building, czyli inteligentne budownictwo

 

W dobie rosnącego zainteresowania pogodzeniem technologii i ekologii, coraz popularniejszy staje się tu również temat tzw. smart building, czyli budynku przyszłości. Główną rolę w budownictwie tego typu odgrywają odnawialne źródła energii, na czele z fotowoltaiką. Na terenie inteligentnych domów możemy również spotkać wiatraki, wyposażone w systemy, monitorujące zmienność temperatury. Dzięki temu, nasz dom sam określi, czy przyszła pora włączyć ogrzewanie i na jaki poziom powinno być ono ustawione. Inteligentny budynek został też wyposażony w systemy filtracji oraz oczyszczania powietrza, aby zapewnić komfort wszystkim domownikom. W trosce o optymalne zużycie energii, wewnątrz domu montuje się również czujniki, wyłączające światło w pomieszczeniach, w których nie przebywa obecnie żadna osoba.