sterowniki scada
Inne Kamil  

Czym jest SCADA?

 

System SCADA to niezwykle popularne rozwiązanie, znajdujące zastosowanie w szerokiej gamie zakładów przemysłowych. Za ich pomocą, użytkownicy są bowiem w stanie monitorować oraz kontrolować nie tylko same zasoby, ale też całe zakłady. Nazwa systemu bierze się z angielskiego Supervisory Control and Data Acquisition, oznaczającego kontrolę nadzorczą oraz pozyskiwanie danych. Wykorzystując tego typu technologie, przedsiębiorcy sięgają również po kompatybilne sterowniki PLC, a także zdalne jednostki terminali RTU. To właśnie one rozpoczynają bowiem gromadzenie niezbędnych danych, pobierając informacje z maszyn produkcyjnych i czujników, po czym odsyłając je do dyspozytorni. Oto, co warto wiedzieć na temat tych praktycznych systemów.

Zastosowanie systemu SCADA

Praca z systemem bazuje na nowoczesnych interfejsach HMI, pozwalających na nadzorowanie sterowników oraz jednostek terminali. Użytkownik jest tu także w stanie zarządzać procesami przemysłowymi w sposób zdalny lub lokalny. Istnieje tu też możliwość bezpośredniego sterowania pracą czujników, silników tudzież pomp. Systemy SCADA są również w stanie kontrolować podlegające im urządzenia automatycznie, posługując się w tym celu zebranymi wcześniej danymi. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest tu także możliwość archiwizacji zebranych informacji. Dane te mogą zostać wykorzystane później w celach ewaluacyjnych.

Systemy do kontroli nadzorczej oraz pozyskiwania danych coraz częściej są brane pod uwagę jeszcze na etapie projektowania Data Center przez firmy. Bezpośredni wgląd w pracę maszyn oraz przegląd długofalowych trendów w celu wykrycia miejsc newralgicznych sprawia, że zakład jest w stanie uniknąć kosztownych przestojów, a także przygotować się na ewentualną wymianę urządzeń. W zakładach produkcyjnych, system ostrzega również przed wypuszczeniem na rynek wadliwych partii. Poprawie ulega tu również zużycie energii przez firmę, co przekłada się na zwiększenie jej zasobów pieniężnych. Niezawodne systemy tego typu znajdziemy w ofertach uznanych, europejskich firm, na czele z Schneider Electric – wiodącym integratorem automatyki i nowoczesnych technologii.